LGR „7 Ryb” powstało 10 listopada 2009 roku (rejestracja w KRS), z inicjatywy Wójta Gminy Wągrowiec oraz Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki. W wyniku konsultacji prowadzonych z innymi samorządami, spójnymi terytorialnie okazało się, że są one zainteresowane współtworzeniem stowarzyszenia, które w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, ze środków Osi 4 PO RYBY, realizować będzie Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich na obszarze zamieszkałym przez blisko 100 tys. mieszkańców z 7 gmin (czterech powiatów województwa wielkopolskiego): Wągrowiec, Szamocin, Skoki, Wyrzysk, Margonin, Rogoźno, Oborniki.

W 2015 r. podjęto rozmowy z kolejnymi samorządami zainteresowanymi członkostwem w Stowarzyszeniu. Wynikiem prowadzonych rozmów było przystąpienie dwóch samorządów w maju 2015 r. do LGR „7 Ryb” - Gminy Kiszkowo oraz Gminy Gołańcz.

Aktualnie obszar LGR „7 Ryb” w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze obejmuje 9 gmin tj. Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Wągrowiec (gmina wiejska), Gołańcz, Margonin, Szamocin i Wyrzysk.

Na dzień 14 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” liczyło 129 członków (zgodnie z zapisami LSR).

mapa