WZÓR PRAWIDŁOWO ZNAKOWANYCH PROJEKTÓW PONIŻEJ 500.000,00 EURO

Szanowni Państwo

W załączeniu podajemy przykładowy wzór prawidłowo znakowanej operacji realizowanej w ramach Osi 4 PO RYBY o wysokości dofinansowania nie przekraczającej 500.000,00 Euro, przy czym podanie nazwy operacji lub numeru umowy o dofinansowanie jest wymagane w przypadku realizowania więcej niż jednego projektu. Podstawę prawną znakowania projektów znajdą państwo w art. 33 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.

PRZYKŁADOWY WZÓR ZNAKOWANIA