Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ewentualne aneksy dotyczące zmian zakresu rzeczowo-finansowego należy zawrzeć przed ogłoszeniem przetargu. Oznacza to, iż wniosek o aneks musi wpłynąć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przed ogłoszeniem ww. przetargu. W przeciwnym wypadku, wszelkie zmiany będą uznane, jako koszt niekwalifikowalny. Nie dotyczy to aneksowania umów w związku z tzw. kwotami poprzetargowymi.