Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.


Do dnia 20 listopada 2013 r. wpłynęło łącznie 29 wniosków o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji:

Operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:


Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.


Do dnia 20 listopada 2013 r. wpłynęło łącznie 29 wniosków o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji:

Operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:

  • Sektor gospodarczy i sektor społeczny:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 737.804,07

- liczba złożonych wniosków: 22

- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 3.262.652,58 zł

 

Operacje polegające na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej:

  • Sektor gospodarczy i sektor społeczny:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 348.899,41

- liczba złożonych wniosków: 7

- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 804.366,08 zł