Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.


Do dnia 18 listopada 2013 r. wpłynęły łącznie 23 wnioski o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji:

Operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:

Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.


Do dnia 18 listopada 2013 r. wpłynęły łącznie 23 wnioski o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji:

Operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:

  • sektor publiczny

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 1.630.594,07

- liczba złożonych wniosków: 6

- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 2.250.113,64 zł

  • Sektor gospodarczy i sektor społeczny:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 214.851,55

- liczba złożonych wniosków: 14

- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 1.899.129,07 zł

 

Operacje polegające na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:

  • Sektor gospodarczy i sektor społeczny:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 816.383,02

- liczba złożonych wniosków: 3

- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 817.262,70 zł