Szanowni Państwo!

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na następujące rodzaje operacji:


- operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
- termin składania wniosków: 18.10.2013 r. – 18.11.2013 r.

- limit dostępnych środków: sektor publiczny:                                 1.630.594,07 zł

                                         sektor gospodarczy i sektor społeczny:   214.851,55 zł

- operacje polegające na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

- termin składania wniosków: 18.10.2013 r. – 18.11.2013r.

- limit dostępnych środków: sektor gospodarczy i sektor społeczny: 816.383,02 zł

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec w dniach od 18.10.2013 r. do 18.11.2013 r., w godz. 07.30–15.30 od poniedziałku do piątku. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 18.11.2013 r. do godz. 15.30.

Szanowni Państwo!

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na następujące rodzaje operacji:


- operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
- termin składania wniosków: 18.10.2013 r. – 18.11.2013 r.

- limit dostępnych środków: sektor publiczny:                                 1.630.594,07 zł

                                         sektor gospodarczy i sektor społeczny:   214.851,55 zł

- operacje polegające na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

- termin składania wniosków: 18.10.2013 r. – 18.11.2013r.

- limit dostępnych środków: sektor gospodarczy i sektor społeczny: 816.383,02 zł

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec w dniach od 18.10.2013 r. do 18.11.2013 r., w godz. 07.30–15.30 od poniedziałku do piątku. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 18.11.2013 r. do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności           i aktywizacji lokalnych społeczności wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektu przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb”, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSROR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSROR, dostępne są:

- w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” i na stronie internetowej www.7ryb.pl,

- na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddział Obsługi PO RYBY www.poryby.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura LGR „7 Ryb” tel. kom. 506 256 186, 67 2547441 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

               
Uwaga!
Obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie, poza wymienionymi w pkt. IX wniosku, stanowią również Karta merytoryczna projektu oraz oryginały oświadczeń sporządzonych na formularzach udostępnionych przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”.

Załączniki:

1.Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1.

2.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1.

3.Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR „7 Ryb”

4.Uproszczony plan biznesowy operacji – wzór MRiRW

5.Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - wzór MRiRW

6.Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR dla operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

7.Kryteria wyboru operacji dla operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

8.Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR dla operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

9.Kryteria wyboru operacji dla operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

10.Karta merytoryczna projektu w ramach operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

11.Karta merytoryczna projektu w ramach operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

12.Oświadczenia o zgodności z LSROR operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:

-Oświadczenie nr 1 Miejsce realizowania operacji

-Oświadczenie nr 2 Złożone dokumenty wymagane przez LGR „7 Ryb”

-Oświadczenie nr 3 Zrealizowanie celów szczegółowych LSROR

-Oświadczenie nr 4 Zgodność operacji z co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem

13.Oświadczenia o zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:

-Oświadczenie nr 1.1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSROR

-Oświadczenie nr 1.2. Realizacja wskaźników LSROR

-Oświadczenie nr 1.3. Racjonalność i adekwatność kosztów

-Oświadczenie nr 1.4. Posiadanie statusu rybackości

-Oświadczenie nr 1.5. Innowacyjny charakter operacji

-Oświadczenie nr 1.6. Jakość i kompletność dokumentacji

-Oświadczenie nr 1.7. Liczba złożonych wniosków

-Oświadczenie nr 1.8. Siedziba lub miejsce zameldowania

14. Oświadczenia o zgodności z LSROR operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:

-Oświadczenie nr 1 Miejsce realizowania operacji

-Oświadczenie nr 2 Złożone dokumenty wymagane przez LGR „7 Ryb”

-Oświadczenie nr 3 Zrealizowanie celów szczegółowych LSROR

-Oświadczenie nr 4 Zgodność operacji z co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem

15.Oświadczenia o zgodności z kryteriami wyboru operacji polegających na restrukturyzacjireorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:

-Oświadczenie nr 2.1. Utworzenie nowych miejsc pracy

-Oświadczenie nr 2.2. Realizacja wskaźników LSROR

-Oświadczenie nr 2.3. Racjonalność i adekwatność kosztów

-Oświadczenie nr 2.4. Związek operacji z sektorem rybactwa

-Oświadczenie nr 2.5. Innowacyjny charakter operacji

-Oświadczenie nr 2.6. Jakość i kompletność dokumentacji

-Oświadczenie nr 2.7. Liczba złożonych wniosków

-Oświadczenie nr 2.8. Siedziba lub miejsce zameldowania