Szanowni Państwo,
w dniu 22.04.2013r. o godz.16.00 w siedzibie Biura LGR, odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w sprawie rozpatrzenia złożonych odwołań oraz dokonania wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania LSROR złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 18 lutego 2013r. w ramach operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:

Szanowni Państwo,
w dniu 22.04.2013r. o godz.16.00 w siedzibie Biura LGR, odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w sprawie rozpatrzenia złożonych odwołań oraz dokonania wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania LSROR złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 18 lutego 2013r. w ramach operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:

•    Lista operacji wybranych  przez LGR mieszczących się w ramach dostępnych środków określonych na poziomie 120% limitu podanego do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o możliwości składania wniosków o dofinasowanie w sektorze gospodarczym i społecznym >>>
•    Lista operacji niewybranych  przez LGR, które nie uzyskały wymaganej ilości punktów w sektorze gospodarczym i społecznym >>>