Szanowni Państwo,
informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Szanowni Państwo,
informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Do dnia 19 marca 2013 r. wpłynęło łącznie 29 wniosków o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji:
1.    Operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
•    Sektor gospodarczy i sektor społeczny:
- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 600.000,00 zł
- liczba złożonych wniosków: 22
- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 2.597.809,77zł
2. Operacje polegające na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału
      produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
•    Sektor publiczny:
- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 38.000,00 zł
- liczba złożonych wniosków: 0
- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 0 zł

•    Sektor gospodarczy i sektor społeczny:
- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 200.000,00 zł
- liczba złożonych wniosków: 7
- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 716.087,76 zł