Szanowni Państwo,
w dniu 12 marca 2013 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Biura LGR, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 20 grudnia 2012 r. w ramach operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (4.1.1)

Szanowni Państwo,
w dniu 12 marca 2013 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Biura LGR, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 20 grudnia 2012 r. w ramach operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (4.1.1)

Poniżej podajemy listy ocenionych wniosków: