Szanowni Państwo,
informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
Do dnia 04 marca 2013 r. wpłynęło łącznie 28 wniosków.

Szanowni Państwo,
informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Do dnia 04 marca 2013 r. wpłynęło łącznie 28 wniosków o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji:

1. Operacja polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
•    Sektor publiczny:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 1.467.000,00 zł
- liczba złożonych wniosków: 4
- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 1.644.009,25 zł

•    Sektor gospodarczy i sektor społeczny:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 300.000,00 zł
- liczba złożonych wniosków: 19
- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 1.833.426,27 zł

2. Operacje polegające na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
•    Sektor gospodarczy i sektor społeczny:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 450.000,00zł
- liczba złożonych wniosków: 5
- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 1.075.788,83 zł