Szanowni Państwo,

w dniu 18 marca 2014 r. w siedzibie Biura LGR, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 27 stycznia 2014 r. w ramach operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (4.1.3)

 

Szanowni Państwo,

w dniu 18 marca 2014 r. w siedzibie Biura LGR, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 27 stycznia 2014 r. w ramach operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (4.1.3)

Lista operacji zgodnych z LSROR wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru z sektora gospodarczego i społecznego w ramach operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, mieszczących się w ramach dostępnych środków określonych na poziomie 120% limitu podanego do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w sektorze gospodarczym i społecznym - wnioski złożone do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 27.01.2014 r.

Lista operacji zgodnych z LSROR wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru z sektora gospodarczego i społecznego w ramach operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, niemieszczących się w ramach dostępnych środków określonych na poziomie 120% limitu podanego do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w sektorze gospodarczym i społecznym - wnioski złożone do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 27.01.2014 r.

dscn9666

dscn9667

dscn9668