Szanowni Państwo,

w dniu 18 marca 2014 r. w siedzibie Biura LGR, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 27 stycznia 2014 r. w ramach operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (4.1.1)

Szanowni Państwo,

w dniu 18 marca 2014 r. w siedzibie Biura LGR, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 27 stycznia 2014 r. w ramach operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (4.1.1)

Lista operacji zgodnych z LSROR wg liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru z sektora publicznego w ramach operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, mieszczących się w ramach dostępnych środków określonych na poziomie 120% limitu podanego do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w sektorze publicznym - wnioski złożone do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 27.01.2014 r.

dscn9663

dscn9664

dscn9665