Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu IX naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu IX naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.


Do dnia 3 marca 2014 r. wpłynęło łącznie 6 wniosków o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji:

Operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:

  • sektor publiczny

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 2.562,22

- liczba złożonych wniosków: 1

- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 2.562,22 zł

Operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:

  • Sektor gospodarczy i sektor społeczny:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 70.000,00

- liczba złożonych wniosków: 5

- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 183.246,78 zł