Szanowni Państwo,
w dniu 22.06.2012. o godz.18.30 w siedzibie Biura LGR, odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia LGR 7 Ryb w sprawie rozpatrzenia złożonych odwołań oraz dokonania wyboru operacji do finansowania w ramach wdrażania LSROR złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 04 kwietnia 2012 r. w ramach operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Szanowni Państwo,
w dniu 22.06.2012. o godz.18.30 w siedzibie Biura LGR, odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia LGR 7 Ryb w sprawie rozpatrzenia złożonych odwołań oraz dokonania wyboru operacji do finansowania w ramach wdrażania LSROR złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty w dniu 04 kwietnia 2012 r. w ramach operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

- Lista operacji wybranych przez LGR do finansowana, mieszczących się w limicie środków z sektora gospodarczego i społecznego >>>

- Lista operacji wybranych  przez LGR do finansowana niemieszczących się w limicie z sektora gospodarczego i społecznego >>>
- Lista operacji wybranych przez LGR do finansowana mieszczących się w limicie środków z sektora publicznego >>>


LOGA