Szanowni Państwo,
w dniu 13 marca 2012 r. w siedzibie Biura LGR odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 21 stycznia 2012 r. w ramach operacji  polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

Szanowni Państwo,
w dniu 13 marca 2012 r. w siedzibie Biura LGR odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 21 stycznia 2012 r. w ramach operacji  polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

Lista ocenionych operacji pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wg liczby uzyskanych punktów >>>

Lista ocenionych operacji pod względem niezgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wg liczby uzyskanych punktów >>>


LOGA