Szanowni Państwo,
informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Szanowni Państwo,
informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Do dnia 20 lutego 2012 r. wpłynęło łącznie 14 wniosków o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji:

1.  operacje polegające na  restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 204 992,22 zł.
- liczba złożonych wniosków: 1
- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 204.258,54 zł.
- kwota łączna złożonych wniosków (dotacja + środki własne): 429.800,00 zł.

2. operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 364 500,75 zł.
- liczba złożonych wniosków: 13
- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 1.730.033,91 zł.
- kwota łączna złożonych wniosków (dotacja + środki własne): 3.737.329,22 zł.

Źródło: Wnioski o dofinansowanie złożone w Biurze LGR „7 Ryb”.


LOGA