Szanowni Państwo,
w dniu 27 lutego 2012 r. w siedzibie Biura LGR odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 15 grudnia 2011 r. w ramach operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa .

Szanowni Państwo,
w dniu 27 lutego 2012 r. w siedzibie Biura LGR odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 15 grudnia 2011 r. w ramach operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa .

Listy ocenionych operacji wg liczby uzyskanych punktów:

4.1_2

4.1_3

4.1_4

4.1_5

4.1_6


LOGA