Szanowni Państwo,
informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Szanowni Państwo,
informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Do dnia 10 lutego 2012 r. wpłynęło łącznie 40 wniosków o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji:

Operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

•    Sektor publiczny:
- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 1. 800. 000,00 zł.
- liczba złożonych wniosków: 4
- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 2.083.153,35 zł.
- kwota łączna złożonych wniosków (dotacja + środki własne): 3.341.654,11 zł.

•    sektor gospodarczy i sektor społeczny:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 1.000.000,00 zł.
- liczba złożonych wniosków: 29
- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 4.355.149,40 zł.
- kwota łączna złożonych wniosków (dotacja + środki własne): 5.587.835,65 zł.

Operacje polegające na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

•    sektor publiczny:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji 700. 000,00 zł.
- liczba złożonych wniosków: 1
- kwota wnioskowana w ramach dotacji: 700.000,00 zł.
- kwota łączna złożonych wniosków (dotacja + środki własne): 4.162.803,08 zł.

•    sektor gospodarczy i sektor społeczny:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji 500. 000,00 zł.
- liczba złożonych wniosków: 6
-kwota wnioskowana w ramach dotacji: 1.590.850,68 zł.
-kwota łączna złożonych wniosków (dotacja + środki własne): 1.649.041,05 zł.

Źródło: Wnioski o dofinansowanie złożone w Biurze LGR „7 Ryb”.


LOGA