Szanowni Państwo!

informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na następujące rodzaje operacji:

Operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa -4.1.1

 • termin składania wniosków: 15.12.2011 r. – 10.02.2012 r.
 • limit dostępnych środków:

- sektor publiczny: 1. 800. 000,00 zł.

- sektor gospodarczy i sektor społeczny: 1.000.000,00 zł.

Operacje polegające na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 4.1.4

 • termin składania wniosków: 15.12.2011 r. – 10.02.2012 r.
 • limit dostępnych środków:

- sektor publiczny:  700. 000,00 zł.

- sektor gospodarczy i sektor społeczny: 500. 000,00 zł.

Szanowni Państwo!

informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na następujące rodzaje operacji:

Operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa -4.1.1

 • termin składania wniosków: 15.12.2011 r. – 10.02.2012 r.
 • limit dostępnych środków:

- sektor publiczny: 1. 800. 000,00 zł.

- sektor gospodarczy i sektor społeczny: 1.000.000,00 zł.

Operacje polegające na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 4.1.4

 • termin składania wniosków: 15.12.2011 r. – 10.02.2012 r.
 • limit dostępnych środków:

- sektor publiczny:  700. 000,00 zł.

- sektor gospodarczy i sektor społeczny: 500. 000,00 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec w dniach od 15.12.2011r. do 10.02.2012 r., w godz. 07.00–15.00 od poniedziałku do piątku, we wtorek również w godz. od 15.00-17.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 10.02.2012r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektu przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb”, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSROR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSROR, dostępne są:
- w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” i na stronie internetowej www.7ryb.pl, 
- na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddział Obsługi PO RYBY www.poryby.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura LGR „7 Ryb” tel. kom. 506 256 186, 67 2547441 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga!
Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, poza wymienionymi w pkt. XI wniosku, jest również Karta merytoryczna projektu.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Instrukcja wypełniania wniosku
 3. Biznes plan
 4. Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013
 5. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.
 6. KARTA METYTORYCZNA PROJEKTU W RAMACH OPERACJI polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
 7. KARTA METYTORYCZNA PROJEKTU W RAMACH OPERACJI polegających na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
 8. KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSROR dla operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru objętego LSROR
 9. KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSROR dla operacji polegających na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
 10. KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru objętego LSROR
 11. KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla operacji polegających na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
 12. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR „7 Ryb”.

LOGA