4.1.3_-_2

Szanowni Państwo,

w dniu 15 września 2011 r. w siedzibie Biura LGR odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 30 czerwca 2011 r. w ramach operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

Szanowni Państwo,

w dniu 15 września 2011 r. w siedzibie Biura LGR odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” na którym oceniano pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wnioski, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 30 czerwca 2011 r. w ramach operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na dzień 06 października 2011 r.

Lista ocenionych operacji wg liczby uzyskanych punktów:

Lista ocenionych operacji pod względem zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru wg liczby uzyskanych punktóww ramach tej oceny w ramach operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

4.1.3

4.1.3_-_2

4.1.3_-_3


LOGA