Szanowni Państwo,
informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Szanowni Państwo,
informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7Ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Do dnia 29 sierpnia 2011 r. wpłynęło łącznie 18 wniosków o dofinansowanie na następujące rodzaje operacji:

1. operacje polegające na  restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa,  w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

  • limit dostępnych środków w ramach dotacji:    1.300.000,00 zł.
  • liczba złożonych wniosków: 6
  • kwota wnioskowana w ramach dotacji: 1.393.831,14 zł.
  • kwota łączna złożonych wniosków (dotacja + środki własne): 3.032.766,55 zł.


2. operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

  • limit dostępnych środków:   1.500.000,00 zł.
  • liczba złożonych wniosków: 12
  • kwota wnioskowana w ramach dotacji: 1.261.499,25 zł.
  • kwota łączna złożonych wniosków (dotacja + środki własne): 2.790.004,41 zł.

Źródło: Wnioski o dofinansowanie złożone w Biurze LGR „7 Ryb”.


LOGA