KALNENDARZ WYDARZEŃ W 2014 R.

Termin

Nazwa wydarzenia

Miejsce realizacji

22.02.2014 r.

Targi Wędkarskich RYBOMANIA 2014

Poznań

11.04-
13.04.2014 r.

VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014

Kielce

20.05.2014 r.

Szkolenie z zakresu przygotowania i rozliczenia wniosku o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Wągrowiec

8.06.2014 r.

  Festyn „7 RYB”

Rogoźno

14.06.2014 r.

Otwarcie „Boiska Wielofunkcyjnego w Radwankach”

Radwanki

19.08.2014 r.

Otwarcie „ścieżki pieszo – rowerowej Studźce - Margonin”

Studźce/ Margonin

11.10.2014 r.

Otwarcie inwestycji pn. „Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim”

Rogoźno

14.11.2014 r.

Uroczyste oddanie do użytku Świetlicy Wiejskiej w Grylewie wyremontowanej w ramach projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na wiejską salę wielofunkcyjną w Grylewie wraz
z zagospodarowaniem terenu

Grylewo

14.11.2014 r.

Otwarcie inwestycji pn. „Budowa budynku halowego do impregnacji drewna

Margonin

26.11.2014 r.

Szkolenie z zakresu przygotowania i rozliczenia wniosku o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Wągrowiec

LOGA