Po przeprowadzonym procesie konsultacji aktualizacji LSR oraz zmian kryteriów wyboru operacji, poniżej załączamy tekst jednolity projektów Zarządu dotyczący ww. dokumentów:

1. Projekt aktualizacji LSR,

2. Projekt zmian kryteriów wyboru operacji.