Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz lokalną społeczność, w tym przedstawicieli grupy defaworyzowanej (wskazanej w LSR), na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmiany kryteriów wyboru operacji, które odbędzie się 27 marca o godzinie 17.00 w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec.

                                                                                       Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”