W dniach 22.11.2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz oraz 24.11.2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oborniki i 25.11.2016 r. w Urzędzie Gminy Kiszkowo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zorganizowało bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez RLGD, w tym m.in. wyjaśnień w zakresie interpretacji kryteriów ocen używanych przez Radę RLGD.

Prezentowano m.in.

  • akty prawne (w tym. m.in. Rozporządzenie MGMiŻŚ z dnia 6.09.2016),
  • założenia Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • zasady oceniania i wyboru operacji przez RLGD,
  • harmonogram planowanych naborów.

W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele różnych sektorów planujących realizację operacji na obszarze gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniach.

Odrębne podziękowania składamy Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz - Panu Mieczysławowi Durskiemu oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Oborniki - Panu Tomaszowi Szramie i Wójtowi Gminy Kiszkowo - Panu Tadeuszowi Bąkowskiemu za pomoc w zorganizowaniu spotkania oraz udostępnienie sali.

Poniżej prezentacje ze spotkań:

Prezentacja informacyjna 

 

DSCN0102

DSCN0104

 

 

DSCN0107

DSCN0133

DSCN0136

DSCN0145