W dniu 17 listopada 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” odbyło się spotkanie z Wójtami i Burmistrzami Gmin członkowskich Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Spotkanie dotyczyło naborów wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Podczas ww. spotkania Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Zarządu Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” przedstawiła uczestnikom spotkania założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na lata 2016-2023 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r w zakresie środków o które mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu. 

zd1

zd2

zd3

zd4