W dniu 28 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zorganizowała pierwsze z cyklu szkoleń adresowanych dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” i pracowników Biura LGR „7 Ryb”.
Zakres szkolenia obejmował takie zagadnienia jak:

  1. Cele LSR.  
  2. Wskaźniki i mechanizmy wdrażania LSR.
  3. Założenia Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
  4. Krajowe i wspólnotowe regulacje prawne.
  5. Ewaluację i monitoring LSR.
  6. Skuteczną aktywizację społeczną.

W szkoleniu udział wzięli Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Szkolenie zostało przeprowadzone prze Pana Piotra Jaworskiego - trenera o wieloletnim doświadczeniu, założyciela firmy PERA  - audyt, ewaluacja, szkolenia.
Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach wdrażania i realizacji założeń wynikających z zapisów umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, podpisanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 17.05.2016 r.
Bardzo dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu, a Panu Piotrowi Jaworskiemu za przeprowadzenie szkolenia, z którego uczestnicy wynieśli wiele przydatnej wiedzy niezbędnej do wdrażania LSR na lata 2016-2023 Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

DSCN0402

DSCN0403

DSCN0405

DSCN0408