Szanowni Państwo,

W dniu 30 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w osobach Pan Wiesław Ewertowski Wiceprezes Stowarzyszenia i Pani Beata Ryga – Krysiak Skarbnik Stowarzyszenia podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem Grabowskim umowy o dofinansowanie.

Ww. umowy w ramach działania związanego z „Kosztami bieżącymi i aktywizacją” na 2016  i 2017 rok, finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  

 

1

2

3