W dniu 8 listopada 2016 r podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zostały wręczone nagrody i pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie fotograficznym.  W tym dniu osobiście zgłosiły się 2 osoby, a pozostali nagrodzeni zobowiązali się do oddzielnego odebrania nagród i wyróżnień w siedzibie Stowarzyszenia z powodów osobistych.

I tak Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” wraz z  Panem Wiesławem Ewertowskim – Wiceprezesem Zarządu, wręczyli nagrody w obecności pozostałych członków Zarządu:

- Panu Dariuszowi Górce w kategorii I: Akweny wodne: stawy, jeziora, rzeki na obszarze LGR „7 Ryb” za zajęcie I miejsca: aparat fotograficzny oraz za V miejsce wyróżnienie w postaci bonu, a także w kategorii II: Ryby słodkowodne na obszarze LGR „7 Ryb” wyróżnienie w postaci bonu.

1

- Panu Adrianowi Mantyk w kategoria I: Akweny wodne: stawy, jeziora, rzeki na obszarze LGR „7 Ryb” za zajęcie II miejsca komplet walizek podróżnych.

2

 

3

Wszystkim uczestnikom dziękujemy raz jeszcze za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.