18                             19

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ścieżki dydaktyczne realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna na obszarze działania Stowarzyszenia LGR 7 Ryb poprzez tworzenie dwóch ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy Wągrowiec i Gminy Wyrzysk”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu są już gotowe do zwiedzania.

Ścieżka dydaktyczna pn. „Wodny Świat” powstała w okolicach stawu miejskiego w Wyrzysku. W odbiorze ścieżki uczestniczyli ze strony Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu, Pan Wiesław Ewertowski – Wiceprezes i Natalia Elmann – specjalista ds. wdrażania LSR, ze strony Gminy Wyrzysk Pan Tadeusz Perliński - Zastępca Burmistrza oraz przedstawiciele Wykonawcy.

12

W skład ścieżki wchodzi 10 elementów są to m.in. gry edukacyjne, wiata edukacyjna, ławostół z nadrukiem edukacyjnym, ryba rzeźbiona gigant, itp. 

43

56

87

Ścieżka dydaktyczna pn. „Segreguję, bo wiem” powstała w Gminie Wągrowiec na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych (Toniszewo 31). W odbiorze ścieżki uczestniczyli ze strony Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu, Pan Wiesław Ewertowski – Wiceprezes i Natalia Elmann – specjalista ds. wdrażania LSR, ze strony Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Pan Waldemar Szygenda – Prezes Zarządu oraz przedstawiciele Wykonawcy.

910

W skład ścieżki wchodzi 18 elementów są to m.in. brama na ścieżkę, gry edukacyjne, tablice edukacyjne, wiata edukacyjna, ławostół edukacyjny, itp.

11

 

1213

1415

1617

Do każdej z ww. ścieżek zostały również wydane ulotki informacyjne dot. ścieżek dydaktycznych, które zostaną rozdysponowane m.in. do gmin członkowskich Stowarzyszenia celem promocji ścieżek.

 Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Mentor Sp. j. Elżbieta i Paweł Majchrzak z siedzibą w Przyrowie 14/9, 78-320 Połczyn Zdrój wyłonioną w drodze postępowania, na podstawie zawartej umowy z dnia 27.09.2016 r. w kwocie 76.386,50 zł, z czego 40.000,00 zł planowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie ścieżek dydaktycznych „Wodny Świat” i „Segreguję, bo wiem”.