logo                                                   logo2

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w odpowiedzi na złożony wniosek uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację dwóch ścieżek dydaktycznych w ramach przedsięwzięcia pn.:„Edukacja ekologiczna na obszarze działania Stowarzyszenia LGR 7 Ryb poprzez tworzenie dwóch ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy Wągrowiec i Gminy Wyrzysk”.

W ramach zadania wykonana zostanie ścieżka dydaktyczna „Wodny Świat” planowana do realizacji na terenie Gminy Wyrzysk oraz ścieżka dydaktyczna „Segreguję bo wiem planowana do realizacji na terenie Gminy Wągrowiec przy MSOK-u.

Całkowita wartość zadania wyniesie 76.386,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu do kwoty 40.000,00 zł.

Celem wybudowanych ścieżek będzie m.in.:
-kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem i odpowiedzialność za jego stan,      
-zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych,
-rozwijanie nowoczesnej edukacji ekologicznej,
-przekazywanie treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym,
-wyrobienie nawyku poprawnego segregowania odpadów,

Planowana wizualizacja ścieżki „Wodny Świat”

wodny świat

Planowana wizualizacja ścieżki „Segreguję bo wiem”

segreguję bo wiemsegreguję bo wiem 2