Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację dwóch ścieżek dydaktycznych w ramach przedsięwzięcia pn.:„Edukacja ekologiczna na obszarze działania Stowarzyszenia LGR 7 Ryb poprzez tworzenie dwóch ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy Wągrowiec i Gminy Wyrzysk”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wybrana została oferta. Szczegóły dotyczące wyboru oferty znajdują się w poniższym załączniku. 

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.