Na podstawie zapisów pkt II.3 i II.4 zaproszenia do złożenia oferty na realizację dwóch ścieżek dydaktycznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Edukacja ekologiczna na obszarze działania Stowarzyszenia LGR 7 Ryb poprzez tworzenie dwóch ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy Wągrowiec i Gminy Wyrzysk”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” dokonuje zmian w powyższym zaproszeniu. Szczegóły w załącznikach:

  1. Zmiana zaproszenia do złożenia oferty.
  2. Tekst jednolity zaproszenia do złożenia oferty.
  3. Pytania i odpowiedzi.