Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza do złożenia ofert na realizację dwóch ścieżek dydaktycznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Edukacja ekologiczna na obszarze działania Stowarzyszenia LGR 7 Ryb poprzez tworzenie dwóch ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy Wągrowiec i Gminy Wyrzysk”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.08.2016, do godz. 9.00,w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec.  Szczegóły w załączniku – zaproszenie do złożenia oferty.
Dokumenty w wersji elektronicznej:
- formularz ofertowy wykonawcy,
- formularz cenowy,
- wykaz  wykonanych ścieżek.