Szanowni Państwo,

Na podstawie Uchwały Nr 16 Walnego Zebrania Członków z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wysokości składek członkowskich, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” przypomina, że składki za bieżący rok należy wpłacać do 31 marca.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie wpłaty na poniższy nr rachunku Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151, prowadzony w Banku Pekao S.A. I Oddział w Wągrowcu, ul. Kościuszki 16, 62-100 Wągrowiec.