Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze numer 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017 oraz 6/2017 uprzejmie informuję o konieczności zwrócenia uwagi na zapisy pkt. 13 tiret 2, ppkt 2 Procedury przeprowadzenia naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych tj. obowiązku dołączenia kopii wniosku oraz fiszki projektowej.

Zgodnie z powyższym beneficjent składa w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, 2 kompletne egzemplarze wniosku (wraz z załącznikami) oraz 2 egzemplarze fiszki projektowej.