Miło nam poinformować, że w dniu 9 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Poniżej link do treści rozporządzenia.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1435/1

O dalszych działaniach Stowarzyszenia w związku z wejściem w życie ww. Rozporządzenia będziemy informować Państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej www.7ryb.pl