Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie, planowane są na I półrocze 2017 r. i obejmować będą przedsięwzięcia:

  • 1.1.3 Rozwój kompetencji pracowników sektora rybackiego.
  • 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy
  • 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych
  • 2.2.2  Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dostępny jest na stronie www.7ryb.pl w zakładce dokumenty. 

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące poszczególnych konkursów dostępne będą wraz z ogłoszeniem o konkursie na stronie internetowej oraz zamieszczone w lokalnej prasie

Rozporządzenie dla priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, planowane jest na wrzesień br.

Lokalna Strategia Rozwoju LGR „7 Ryb”