Szanowni Państwo,

 Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 10 listopada do 30 grudnia 2015 roku.

   Lokalna Strategia Rozwoju LGR 7 Ryb otrzymała 236 punktów na 245 możliwych do zdobycia i zajęła tym samym wysokie, drugie miejsce  na liście LSR wybranych do realizacji.

  Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy aktywnie włączyli się w tworzenie LSR na lata 2016 – 2023, uczestnicząc w konsultacjach, składając ankiety i karty pomysłu na projekt oraz zgłaszając uwagi do zamieszczonych dokumentów, związanych z tworzeniem LSR.

  Szczególne podziękowania kierujemy do Włodarzy gmin członkowskich. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dotychczasową współpracę oraz poświęcony nam czas podczas tworzenia LSR. Ta wspólna praca z pewnością przełoży się na realizację LSR w ramach PO RYBY 2016-2023.

                                                                                                 Zarząd
                                                                                  Stowarzyszenia LGR 7 Ryb